Hiển thị tất cả 27 kết quả

-36%
16.200.000
-7%

microphone máy ảnh máy quay

Mic Thu Âm ShotGun Rode NTG5 Kit

13.000.000
-8%
7.250.000
-14%

microphone máy ảnh máy quay

Mic Thu Âm ShotGun Rode NTG2

6.250.000
-15%

microphone máy ảnh máy quay

Mic Thu Âm ShotGun Rode NTG1

5.650.000
-14%
5.100.000
-18%
4.450.000
-9%
3.620.000
-11%
3.550.000
-13%
3.300.000
-26%
2.800.000
-16%

microphone máy ảnh máy quay

Micro thu âm BOYA BY-XM6 S1

2.720.000
-23%
2.700.000
-28%

microphone máy ảnh máy quay

Mic Thu Âm Boya By PB25

2.550.000
-18%

Micro không day

Micro Thu Âm Boya BY-WM3D

2.450.000
-17%

microphone máy ảnh máy quay

Micro thu âm Boya BY WFM12

2.380.000
-38%
1.600.000
-35%
1.590.000
-43%
1.350.000
-18%
899.000
-43%
850.000
-15%
850.000
-22%
699.000
-35%
650.000
-24%
645.000
-30%
620.000
-53%
450.000