Lâm Phát Studio –  Chuyên cung cấp tất cả thiết bị phòng thu âm, Livestream, Soundcard, Micro hát live, loa kéo, đồ gia dụng!

-19%
8.550.000 6.900.000
-16%
6.949.000 5.850.000
-26%
6.850.000 5.100.000
-25%
6.500.000 4.890.000
-34%
6.500.000 4.290.000
-19%
4.690.000 3.790.000
-22%
4.290.000 3.350.000
-14%
3.259.000 2.790.000
-25%
3.500.000 2.625.000
-25%
3.450.000 2.600.000
-33%
3.100.000 2.090.000
-25%
2.650.000 1.990.000
-31%
2.900.000 1.990.000
-32%
2.780.000 1.890.000
-35%
2.915.000 1.890.000
-17%
2.279.000 1.890.000
-7%
1.999.000 1.850.000
-32%
2.550.000 1.745.000
-27%
2.250.000 1.650.000
-20%
1.990.000 1.590.000
-20%
935.000 749.000
-69%
1.590.000 490.000